Základní škola Emila Zátopka, Kopřivnice

Informace o stravování

Školní jídelna ZŠ 17. listopadu p. Tomáš Polívka

+420 737 207 292 a na pevnou linku 556 821 307

Výdejna ZŠ E. Zátopka p. Vladimír Vištejn +420 604 902 105 od 10:00 hodin

 

Přípravu pokrmů -  jídelna ZŠ 17. listopadu.
Strava se ve školní výdejně vydává od 11:15 do 14:00 hodin.

Stravníci jsou povinni nosit čipy ke stravování. Ty jsou k zakoupení za nevratnou zálohu 110,-Kč. Pokud žák čip ztratí, zakoupí si nový za tutéž částku.

Možnosti objednávání a odhlašování obědů:

1. Ve školní jídelně - s pomocí čipu volbou přes počítač.

2. Doma, pomocí internetu:

- do vyhledávače zadáte: www.estrava.cz

- označte číslo školy ZŠ E.Zátopka, Kopřivnice (naše škola má číslo 153)

- naběhne přihlášení, zadejte kód uživatele - tj. číslo čipu

- heslo - počáteční písmena jména a příjmení strávníka a číslo čipu (po prvním přihlášení možno změnit)

- nyní můžete navolit nebo odhlásit oběd dle Vaší volby (oběd č. 2 je nutné navolit dva pracovní dny předem, nově můžete odhlásit oběd až do 7.15 hod. toho dne, kdy bude žák chybět, přes internet nebo u p. Polívky).

 

Nezapomeňte potvrdit změny.

 

Odebírání obědů v době nemoci dítěte:


Dle vyhlášky č. 48/1993 Sb. §7 -školní jídelna zabezpečuje cenově zvýhodněné stravování výhradně v době pobytu žáka ve škole.


Žáci hradí pouze cenu potravin, tj. žáci 7-10 let 23,- Kč, žáci 11-14 let 25,- Kč, žáci 15 let a více 27,- Kč.

V případě nemoci nebo nepřítomnosti žáka ve škole bude možné odebrat oběd za zvýhodněnou cenu pouze první den. Za neodhlášený (odebraný i neodebraný) oběd bude zpětně požadována úhrada do plné ceny oběda.   Pokud bude strávník žádat obědy i v další dny nemoci nebo nepřítomnosti ve škole, tak pouze za plnou cenu. Doplatek činí 35,- Kč. Obědy pro nemocné strávníky se budou odebírat vchodem z parkoviště haly ZŠ Emila Zatopka v době:

od 11.15 hod. - 11.30 hod.,

od 12.15 hod. - 12.30 hod.

Mimo tuto dobu se obědy nebudou vydávat.

Přihlašování nových strávníků ve školní výdejně:


Přihlášení ke stravování je možné na výše uvedených telefonních číslech.
Ke stravování je nutné přihlásit se alespoň 24 hodin před započetím stravování volbou přes počítač (ve školní jídelně nebo doma).

Stravné se platí vždy zálohově měsíc předem:

  1. prostřednictvím sporožirového účtu (inkasuje se 25. den v měsíci)
  2. z účtu kterékoliv banky (inkasuje se 14. den v měsíci)
  3. složenkou (složenku lze vyzvednout od 15. dne v měsíci se splatností do 25. dne)

Odhlášené stravné se vyučtovává do 2. měsíce. Na sporožirové účty se vrací částka jako vratek s označením měsíce. Na účty bank a složenky se vrací odhlášené stravné způsobem snížené zálohy o příslušnou částku.


 

Administrace webu  ||  Created by: Tvorime-Weby.cz © COPYRIGHT 2014